Klinikken

Hjertelæge Christian Lange

Hjertelæge Christian Lange har mange års erfaring inden for hjertemedicin og andre intern medicinske sygdomme. Han har i en årrække fungeret som overlæge og cheflæge på Amager Sygehus, og i den mere eksotiske ende har han også fungeret som livlæge for sheikhen af De Forenede Arabiske Emirater.

Klinikken tilbyder

Speciallægeklinikken tilbyder hurtig og omhyggelig udredning af hjerte- og lungesygdomme samt udredning og behandling af allergiske sygdomme i attraktive lokaler med god atmosfære og professionelt og imødekommende personale.

Ydelser

 • Hjertepakkeforløb
  Hjertepakkeforløb

  Det danske sundhedsvæsen har indført en række såkaldte hjertepakkeforløb, som betyder at man som patient har krav på standardiseret, hurtig og korrekt udredning og behandling af følgende fire hjertesygdomme:

  Hjerteklapsygdom

  Hjertesvigt

  Stabil angina pectoris (stabile hjertekramper)

  Ustabil angina pectoris (ustabile hjertekramper)

  Pakkerne omfatter hele patientforløbet fra begrundet mistanke om hjertesygdom, gennem udredning, diagnose, behandling og rehabilitering.

  I klinikken tilbyder vi hjertepakkeforløb med kort ventetid. Du kan få en henvisning hos din praktiserende læge eller dit sygehus. Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om hjertepakkeforløb.

 • Ekkokardiografi
  Ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet)

  Ekkokardiografi betyder ultralydsundersøgelse af hjertet. Ved hjælp af lydbølger kan man se hvordan hjertekamrene og hjerteklapperne fungerer. Ekkokardiografi kan f.eks. anvendes til:

  At undersøge hjertets pumpeevne ved mistanke om hjertesvigt

  At undersøge om hjerteklapperne fungerer som de skal

  At undersøge om hjertekamrene har normal størrelse

  At undersøge om der er tegn på huller i hjertet eller andre medfødte hjertesygdomme

  At undersøge for hjertemuskelsygdom, også kaldet kardiomyopati

  At undersøge om der er væske eller blødning i hjertehinden

  At undersøge om hjertets vægge er fortykkede, f.eks. som følge af forhøjet blodtryk

  At be- eller afkræfte mistanke om betændelse i hjertet

  Stort set alle hjertepatienter får udført en ekkokardiografisk undersøgelse, da hjertelægen kan få et ret præcist indtryk af hjertets funktion. Ofte er der behov for at tage ekkokardiografi flere gange. En undersøgelse tager typisk fra 10 - 30 minutter.

  På klinikken udføres ekkokardiografi med det nyeste udstyr for at tilsikre optimal diagnostik og behandling af hver enkelt hjertepatient.

 • Elektrokardiografi (EKG)
  Elektrokardiografi (EKG)

  EKG (elektrokardiografi) er en enkel, hurtig og smertefri metode til at måle hjertets elektriske aktivitet. Hjertet er en stor muskel, der automatisk trækker sig sammen i en fast rytme, så det kan pumpe blodet rundt i kroppen.

  Sammentrækningen af musklen styres af elektriske impulser. Disse elektriske impulser kan opfanges og måles via elektrokardiografi. I praksis betyder det, at man får sat små selvklæbende elektroder fast på brystkassen og evt. også på håndled og ben. På baggrund af de signaler, der kommer fra elektroderne, dannes karakteristiske kurver, som udskrives på computerskærm eller papirstrimmel. Kurverne, kaldet et EKG, viser hjertets rytme og hvordan de elektriske impulser breder sig i hjertemusklen.

 • Arbejds-EKG
  Arbejds-EKG

  Et arbejds-EKG bruges først og fremmest til at vurdere om der er åreforkalkning og dermed forsnævringer i blodkarrene omkring hjertet. Når man anstrenger sig, vil hjertet have mere brug for ilt fra blodet. Hvis blodkarrene er forsnævrede, kan hjertemusklen få iltmangel og det vil man kunne se på et EKG. Den fysiske anstrengelse består i at man sidder på en motionscykel. Man får så samtidig optaget et EKG.

  På klinikken udføres arbejds-EKG under betryggende og komfortable forhold som en del af udredningen af hjerte-kredsløbslidelser.

 • Pulsoxymetri
  Pulsoxymetri

  Ved pulsoxymetri måles pulsen og iltmætningen i blodet gennem huden uden at man tager en blodprøve. Man gør det ved at sætte en klemme på øreflippen eller spidsen af en finger eller en tå. Pulsoxymeteret bruger lys til at bestemme iltindholdet i hæmoglobinet i blodcellerne og sætter det i forhold til det ikke-iltede hæmoglobin. På den måde angives iltmætningen som et procenttal, f.eks. 98 %. Iltmætningen er vigtig at kende f.eks. for patienter med lungesygdomme.

  På klinikken udfører vi pulsoximetri som led i udredning og behandling af lunge- og hjertesygdomme.

 • Lungefunktionsundersøgelse
  Lungefunktionsundersøgelse

  Lungefunktionsundersøgelse kaldes også spirometri. Spirometri måler lungernes funktion, herunder lungevolumen (mængden af luft i lungevævet) og luftens strømningshastighed gennem luftvejene. Undersøgelsen bruges blandt andet til at stille diagnoserne astma og kronisk bronkitis. Undersøgelsen kan også vurdere den generelle lungefunktion ved andre former med vejrtrækningsbesvær.

  Undersøgelsen udføres ved at man får et mundstykke i munden og en næseklemme for at sikre at vejrtrækningen sker gennem munden. Mundstykket er tilsluttet et måleapparat. Man indånder så dybt som muligt og puster ud igen så kraftigt og hurtigt som overhovedet muligt indtil lungerne er tømt for luft. Dette gøres i alt tre gange. For at få det mest pålidelige resultat er det vigtigt, at man forud for undersøgelsen ikke har indtaget luftvejsudvidende medicin (astma- eller bronkitismedicin) med kort virkningstid eller røget indenfor de seneste 6 timer. Langtidsvirkende lungemedicin må ikke være anvendt de seneste 24 timer inden undersøgelsen.

  Vi udfører lungefunktionsundersøgelser som led i udredning og behandling af lunge- og hjertesygdomme. Undersøgelserne foregår på en betryggende og kontrolleret måde.

 • Event-recording
  Event-recording

  Ved en event-recording påsætter man en lille båndoptager, som måler hjerterytmen over 7 døgn. Formålet er at undersøge hjerterytmen under så normale forhold som muligt, dvs. på arbejde, hjemme og under diverse aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at du bærer båndoptageren hele døgnet, undtagen under badning, svømning og under sport, hvor du sveder meget.

  Båndoptageren knappes fast på to elektroder fastsat på brystet, en foran og en på venstre side. Apparatet kan tages af, når du skal i bad. Apparatet optager og gemmer løbende de optagelser, hvor hjerterytmen afviger fra det normale. Efter endt måling kommer du op i klinikken og får taget båndoptageren af. Speciallæge Christian Lange vil så analyse målingerne og give dig en god forklaring på hvad de har vist.

  Vi udfører Event-recording med det mest avancerede udstyr som led i udredning og behandling af hjertesygdomme.

 • Døgnblodtryksmåling
  Døgnblodtryksmåling

  Blodtrykket kan variere meget i løbet af et døgn og kan være afhængig af hvad du foretager dig. Undersøgelsen giver en sikker bedømmelse af døgnets blodtryksvariation, når du er i dine vante omgivelser. Undersøgelsen udføres enten for at vurdere, om der er behov for blodtryksbehandling eller for at vurdere om allerede iværksat behandling er optimal. Vi sætter et blodtryksapparat fast på din arm oppe i speciallægeklinikken, og du kan herefter gå hjem. Du kommer så tilbage efter et døgn og afleverer din båndoptager, hvorefter speciallæge i hjertesygdomme Christian Lange vil analysere resultatet og justere den medicinske behandling herefter.

  Speciallæge i hjertesygdomme Christian Lange udfører døgn-blodtryksmåling med det mest avancerede udstyr som led i udredning og behandling af hjertesygdomme. Speciallægeklinikken har kort ventetid og er placeret centralt i København tæt ved offentlig transport og med gode parkeringsmuligheder.

 • Ultralydscanning af halskar
  Ultralydscanning af halskar

  Ultralydsundersøgelse af blodkarrene på halsen er en smertefri og ufarlig test, der bruger højfrekvente lydbølger til at skabe billeder af indersiden af dine halspulsårer. Man har to halspulsårer, en på hver side af halsen. De transporterer ilt til hjernen, og ansigt, hovedbund og nakke.

  En ultralydsundersøgelse kan vise om der er åreforkalkning i dine halspulsårer og kan være et godt supplement i udredning og behandling af hjerte-kar sygdomme.

  Vi udfører ultralydsundersøgelse af halpulsårer med det mest avancerede udstyr som led i udredning og behandling af hjertesygdomme.

 • Helbredsundersøgelse
  Helbredsundersøgelse

  En helbredsundersøgelse giver dig detaljeret viden om din nuværende helbredstilstand og kan afsløre eventuelle skjulte livsstilssygdomme. Du kan få vished for at kroppens organer fungerer optimalt og konkrete, anvendelige råd til forbedring af livsstilen. Du kan også få en vurdering af, om behandlingen af en eksisterende sygdom er optimal.

  Alle helbredsundersøgelserne foretages af speciallæge i hjertesygdomme Christian Lange og hans veluddannede team. Undersøgelsen inkluderer grundig fysisk undersøgelse og laboratorieprøver og du får naturligvis tilbagemelding fra speciallægen med status, råd og vejledning om hvad der kan gøres for dig. Hvis speciallægen finder behov for yderligere undersøgelser, får du tilbud om videre udredning og opfølgning i speciallægeklinikken.

  Vi udfører helbredsundersøgelser, som kan defineres så den passer til den enkelte patients behov.

 • Holter-monitorering
  Holter-monitorering

  Holter-monitorering er en undersøgelse af hjerterytmen over 2 døgn. Ved en Holter-monitorering får du sat en båndoptager på brystet, som er forbundet til elektroder med kabler. Du går så hjem og kommer igen efter 2 døgn. Formålet er at undersøge hjerterytmen under så normale forhold som muligt – dvs. imens du foretager dig det, som du plejer i din hverdag. Når du kommer tilbage til klinikken, får du taget båndoptageren af, og målingerne bliver så analyseret.

  Speciallæge i hjertesygdomme Christian Lange udfører Holter-monitorering med det mest avancerede udstyr som led i udredning og behandling af hjertesygdomme.

 • Blodtryksmåling i underekstremiteterne – distal blodtryksmåling
  Blodtryksmåling i underekstremiteterne – distal blodtryksmåling

  Ligesom man kan måle blodtryk på armen, kan man måle blodtryk på benet. Ved at måle blodtrykket i benet fås et indtryk af eventuel åreforkalkning. Benets blodtryk sammenlignes med blodtrykket på armen. Normalt skal blodtrykket på armen og på benet være ens (når man ligger ned).Personer med tegn til forkalkning af pulsårene i benene har øget risiko for kredsløbsproblemer andre steder i kroppen som blodprop i hjertet, og hjernen.

Personale

Hjertelæge Christian Lange profil
Personale Helmer Hjertelæge Christian Lange
Personale Lene Hjertelæge Christian Lange
Personale Christina Hjertelæge Christian Lange
Personale Helle Hjertelæge Christian Lange
Personale sophie Hjertelæge Christian Lange

Kontakt klinikken

Klinikken er beliggende på Store Kongensgade 36, 4. th., 1264 København. (Se på kort)

Åbningstider: Mandag kl. 08:15 – 18:30. Tirsdag - Torsdag kl. 08:15 – 15:00.

Telefontid: Mandag - Torsdag kl. 08:15-15:00. Fredag kl. 08:15 -12:00. Telefonnummer: 35 55 94 55 (Tidsbestilling kun per telefon)

*Undlad venligst at medsende CPR-nummer